Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

  Priorytet FESW.10 Aktywni na rynku pracy Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Program Regionalny Fundusze Europejskie dla...

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych –...

RPO VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę