Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Priorytet FESW.10 Aktywni na rynku pracy Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Program Regionalny Fundusze Europejskie dla...

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych –...

RPO VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja...

PO WER VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę