Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

-

Komunikat

Z uwagi na konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 23 kwietnia 2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia/zezwolenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia
Prosimy o umieszczanie we wnioskach o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy numerów rachunków bankowych powiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Prosimy o niewskazywanie numerów rachunków osobistych.

  Priorytet FESW.10 Aktywni na rynku pracy Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Program Regionalny Fundusze Europejskie dla...

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych –...

RPO VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja...

PO WER VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  Priorytet FESW.10 Aktywni na rynku pracy Działanie FESW.10.01 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Program Regionalny Fundusze Europejskie dla...

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Czas na Młodych –...

RPO VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywizacja...

PO WER VII Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 43.169,70 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacja dla niepełnosprawnych

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

NIP: 656-17-20-479; REGON: 291145840

telefon: +48 41 394 35 40; faks: +48 41 394 37 65
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy

telefon: +48 41 394 35 40 wew. 223, 224, 225, 226

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:15 – 15:15

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę