Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie dzięki środkom UE realizował następujące projekty konkursowe: W ramach Poddziałania 6.1.2 -„ Standard" – okres realizacji -  01.04.2008 r. - 31.03.2010 r. Grupę docelową stanowiły 3 osoby (1M,2K). Dofinansowanie 143 256,45zł.  -„Profesjonalny pośrednik pracy" – okres...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę