Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWER III Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (III)" PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt...

POWER IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (IV)"   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś I...

RPO IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie Włoszczowskim (IV)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek...

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie dzięki środkom UE realizował następujące projekty konkursowe: W ramach Poddziałania 6.1.2 -„ Standard" – okres realizacji -  01.04.2008 r. - 31.03.2010 r. Grupę docelową stanowiły 3 osoby (1M,2K). Dofinansowanie 143 256,45zł.  -„Profesjonalny pośrednik pracy" – okres...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę