Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Książka teleadresowa

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel.                  Nr pokoju
 Anna Baryła Kierownik (41) 38 834 99 12

Stanowiska ds. Pośrednictwa Pracy

Marzena Siwek Pośrednik pracy  (41) 38 834 68 Sala Pośrednictwa Pracy
Barbara Janicka Pośrednik pracy (41) 38 834 67 Sala Pośrednictwa Pracy
Adriana Jakubowska Pośrednik pracy (41) 38 834 66 Sala Pośrednictwa Pracy
Justyna Kusa-Jończyk Pośrednik Pracy (41) 38 834 69 Sala Pośrednictwa Pracy

Stanowiska ds. Poradnictwa Zawodowego

Agnieszka Rydzek Doradca zawodowy (41) 38 834 75 Sala Pośrednictwa Pracy
Monika Dominik Doradca zawodowy (41) 38 834 93 20

Stanowiska ds. Szkoleń

Dawid Michałek Specjalista ds. rozwoju zawodowego (41) 38 834 89 18

Stanowiska ds. Instrumentów Rynku Pracy

Honorata Ciosek Specjalista ds. programów /jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarczej, wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - rozliczenia (41) 38 834 94 17
Joanna Skrzypek Specjalista ds. programów / jednorazowe środki na podjęcie działalnosci gospodarczej, wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (41) 38 834 98 17
Ewelina Miśtal Specjalista ds. programów / staże (41) 38 834 90 15
Alicja Bujak Specjalista ds. programów/roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne (41) 38 834 96 18
Alicja Szczepanik Specjalista ds. programów (41) 38 834 96 18

Dział Ewidencji i Świadczeń

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. Nr pokoju
Izabela Matuszewska Kierownik Działu (41) 38 834 70 3
Justyna Marczewska Inspektor (41) 38 834 73 5
Ewa Żmuda Referent (41) 38 834 62 5

Dział Finansowo – Księgowy 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel.     Nr pokoju
Anna Wójcik Kierownik Działu/Główny księgowy (41) 38 834 77 16
Halina Nowakowska Inspektor  (41) 38 834 84 6
Jolanta Bernat Inspektor (41) 38 834 83 6
Kamila Łukasik Inspektor (41) 38 834 86 15
Edyta Ślęzak Specjalista ds. programów (41) 38 834 85 6

Dział Organizacyjno- Administracyjny 

Imię i nazwisko Stanowisko Nr tel. Nr pokoju
Marzena Murzynowska Kierownik Działu (41) 38 834 80 14
Przemysław Hyski Informatyk (41) 38 834 88 14
       

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę