Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


niepodlegla_logo

Uwaga!!!

Od Lipca przestaną obowiązywać wszelkie adresy e-mail oraz powiązania z domeną pupwloszczowa.pl.
Obowiązujące zostaną adresy z domeną wloszczowa.praca.gov.pl oraz główny kiwl@praca.gov.pl .
Proszę wszystkich korespondentów o usunięcie kontaktów Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie kończących się na pupwloszczowa.pl .
 

   Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie uprzejmie informuje, iż do odbioru są informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 dla osób, które w 2018 roku pobierały z tutejszego urzędu świadczenia pieniężne. Informacje PIT 11 można odebrać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie, ul Strażacka 11 w Dziale Ewidencji i Świadczeń oraz w Pośrednictwie Pracy.


 Powyższa informacja nie dotyczy osób, które otrzymywały w 2018 roku stypendium stażowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które nie podlega opodatkowaniu.

UWAGA!! Pracodawcy dokonujący wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców!!!

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że zmianie ulega numer rachunku bankowego, na który dokonywane są przez Państwa wpłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.
Począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku prosimy o dokonywaniewyżej wymienionych wpłat na rachunek bankowy o numerze 
31 85250002 0000 0010 1420 0280 prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie.

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.08.2018 roku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w procedurze oświadczenia lub zezwolenia na pracę sezonową dołączając kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca dodatkowo składa oświadczenie mówiące o tym, że pozostałe strony tego dokumentu są puste. 

Strona internetowa jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0. Odnośniki do ułatwień znajdują się w prawym górnym rogu strony.

Obsługą osób głuchoniemych zajmuje się Pani Agnieszka Rydzek w sali pośrednictwa, stanowisko nr 1.

Komunikat

Z uwagi na konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 23 kwietnia 2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia/zezwolenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aktualności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

System wsparcia przedsiębiorstw w trudnościach jest testowany w czterech krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Działania są dostosowane systemu prawnego i uwarunkowań...

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) to nowy mechanizm finansowy ustanowiony na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. FAMI  (Asylum,...

II i III Turnus WKU Kielce

Jeśli masz ukończone 18 lat i nie przekroczyłeś 50 roku życia, nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, masz aspiracje by zostać żołnierzem zawodowym,...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

P owiatowy  Urząd Pracy ul. Strażacka 11 29-100 Włoszczowa Centrum Aktywizacji Zawodowej              ...

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (V)

RPO V Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt  „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

RPO V Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt  „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim...

POWER V Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (V)"   PROGRAM...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

RPO V Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt  „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim...

POWER V Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (V)"   PROGRAM...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

NIP: 656-17-20-479
REGON: 291145840

telefon: +48 41 394 35 40
faks: +48 41 394 37 65
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy

telefon: +48 41 388 34 66, 67, 68, 69

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:15 – 15:15

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 15:15

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę