Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


UWAGA!! Pracodawcy dokonujący wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców!!!

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że zmianie ulega numer rachunku bankowego, na który dokonywane są przez Państwa wpłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców.
Począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku prosimy o dokonywaniewyżej wymienionych wpłat na rachunek bankowy o numerze 
31 85250002 0000 0010 1420 0280 prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Włoszczowie.

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.08.2018 roku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w procedurze oświadczenia lub zezwolenia na pracę sezonową dołączając kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca dodatkowo składa oświadczenie mówiące o tym, że pozostałe strony tego dokumentu są puste. 

Strona internetowa jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0. Odnośniki do ułatwień znajdują się w prawym górnym rogu strony.

Obsługą osób głuchoniemych zajmuje się Pani Agnieszka Rydzek w sali pośrednictwa, stanowisko nr 1.

Komunikat

Z uwagi na konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 23 kwietnia 2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia/zezwolenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aktualności

Złożenie dodatkowego oświadczenia przez Podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi

  W związku z koniecznością precyzyjnego formułowania oświadczeń, o których mowa w art. 88z ust.1 pkt. 1 lit. g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i...

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) 2019

Informacja dotycząca środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Pracodawców spełniających łącznie dwa kryteria, tj. zatrudniających co najmniej jednego...

UWAGA!! Pracodawcy dokonujący wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy oraz zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców!!!

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że zmianie ulega numer rachunku bankowego, na który dokonywane są przez Państwa wpłaty z tytułu oświadczeń o powierzeniu...

Aktywne Świętokrzyskie

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie "Aktywne Świętokrzyskie"...

Forum rozwoju przedsiębiorczości 2018

Forum rozwoju przedsiębiorczości Termin: 17 grudnia 2018 r. Miejsce: Targi Kielce, ul Zakładowa 1 Organizator: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

POWER IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (IV)"   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś I...

RPO IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie Włoszczowskim (IV)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWER IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (IV)"   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś I...

RPO IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie Włoszczowskim (IV)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

NIP: 656-17-20-479
REGON: 291145840

telefon: +48 41 394 35 40
faks: +48 41 394 37 65
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy

telefon: +48 41 388 34 66, 67, 68, 69

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:15 – 15:15

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 15:15

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę