Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


Strona internetowa jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0. Odnośniki do ułatwień znajdują się w prawym górnym rogu strony.

Obsługą osób głuchoniemych zajmuje się Pani Agnieszka Rydzek w sali pośrednictwa, stanowisko nr 1.

 

Uwaga osoby pobierające świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie !!!!

 
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących  ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń
począwszy od miesiąca czerwca 2018 r.  będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne.
W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały świadczenia w formie wypłat gotówkowych w kasach Banku  Spółdzielczego proszone są
o dostarczenie numerów rachunków bankowych do Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.

Niedostarczenie ww. dokumentu spowoduje nie wypłacenie  należnego świadczenia.

Powyższa informacja dotyczy jedynie osób, które nie złożyły w PUP we Włoszczowie ww. dokumentu a pobierają lub będą pobierać świadczenia.

 
Wzór oświadczenia bezrobotnego do pobrania poniżej.
 
Załączniki
WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ZASIŁKU NA RACHUNEK BANKOWY.pdf

Komunikat

Z uwagi na konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 23 kwietnia 2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia/zezwolenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

NIP: 656-17-20-479
REGON: 291145840

telefon: +48 41 394 35 40
faks: +48 41 394 37 65
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy

telefon: +48 41 388 34 66, 67, 68, 69

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:15 – 15:15

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 15:15

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę