Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie


UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE

Termin wypłat zasiłków oraz  innych świadczeń dla bezrobotnych  w miesiącu grudniu 2018 r.

 
Uprzejmie informujemy, że przelewy zasiłków oraz innych świadczeń dla osób bezrobotnych za miesiąc listopad zrealizowane będą w dniu 12 grudnia 2018 r.
 

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.08.2018 roku podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w procedurze oświadczenia lub zezwolenia na pracę sezonową dołączając kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca dodatkowo składa oświadczenie mówiące o tym, że pozostałe strony tego dokumentu są puste. 

Strona internetowa jest dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych w standardzie WCAG 2.0. Odnośniki do ułatwień znajdują się w prawym górnym rogu strony.

Obsługą osób głuchoniemych zajmuje się Pani Agnieszka Rydzek w sali pośrednictwa, stanowisko nr 1.

 

Uwaga osoby pobierające świadczenia wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie !!!!

 
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących  ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń
począwszy od miesiąca czerwca 2018 r.  będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne.
W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały świadczenia w formie wypłat gotówkowych w kasach Banku  Spółdzielczego proszone są
o dostarczenie numerów rachunków bankowych do Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2018 r.

Niedostarczenie ww. dokumentu spowoduje nie wypłacenie  należnego świadczenia.

Powyższa informacja dotyczy jedynie osób, które nie złożyły w PUP we Włoszczowie ww. dokumentu a pobierają lub będą pobierać świadczenia.

 
Wzór oświadczenia bezrobotnego do pobrania poniżej.
 
Załączniki
WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ZASIŁKU NA RACHUNEK BANKOWY.pdf

Komunikat

Z uwagi na konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, od dnia 23 kwietnia 2018 r.

w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie będą przyjmowane wyłącznie oświadczenia/zezwolenia wraz ze skanami załączników wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
Oświadczenia/zezwolenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Aktualności

Forum rozwoju przedsiębiorczości 2018

Forum rozwoju przedsiębiorczości Termin: 17 grudnia 2018 r. Miejsce: Targi Kielce, ul Zakładowa 1 Organizator: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski...

Szkolenie ochotników w ramach służby przygotowawczej w 2019 roku

Turnusy i terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej na rok 2019 I turnus  - od 7 stycznia do 26 kwietnia: w centrach szkolenia i w wytypowanych...

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE

UWAGA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE Termin wypłat zasiłków oraz  innych świadczeń dla bezrobotnych  w...

Zostań Żołnierzem

Ruszyła kampania rekrutacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej". Ma ona pokazać, że bycie żołnierzem to nie tylko służba, ale też...

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY w dniach 15-19 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

      POWIATOWY  URZĄD  PRACY   ul. Strażacka  11     29 - 100  Włoszczowa tel. (0-41)...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

POWER III Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (III)" PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt...

POWER IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (IV)"   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś I...

RPO IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie Włoszczowskim (IV)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

POWER III Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (III)" PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt...

POWER IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie włoszczowskim (IV)"   PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś I...

RPO IV Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia  pozostających bez pracy w powiecie Włoszczowskim (IV)" Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 10 – Otwarty rynek...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

ul. Strażacka 11
29-100 Włoszczowa
woj. świętokrzyskie

NIP: 656-17-20-479
REGON: 291145840

telefon: +48 41 394 35 40
faks: +48 41 394 37 65
e-mail: kiwl@praca.gov.pl

Pośrednictwo Pracy

telefon: +48 41 388 34 66, 67, 68, 69

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7:15 – 15:15

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 15:15

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji i Świadczeń

Poniedziałek - Piątek  7:15 – 14:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę